Ábrahám Attila

Ábrahám Attila

Digital Patient Solutions and Strategic Portfolio Lead, Egis Gyógyszergyár Zrt.

Attila közgazdászként végzett és csatlakozott az Unilever csapatához 2007-ben, ahol a brand marketing és az élményalapú márkaépítés alapjait tapasztalta és tanulta meg különböző szegmensekben és országokban. Ez a tudás nagyban segítette útját és sikereit a gyógyszeripar világában, amikor a Pfizerhez csatlakozott, mint termék menedzser. Az élményalapú, és így vevőközpontú marketing a vényköteles piacon új dimenziókat nyitott és ez ma is egyik legfontosabb szempont a mindennapi munkája során. Elsők között tapasztalta meg a multi channel marketing analóg és digitális eszközeit. Lehetősége nyílt second brandek bevezetésére, integrált marketing kampányok kidolgozására a generikus versenyben érintett termékek piacán, valamint új innovatív termék bevezetésének előkészítésére és bevezetésére is. Regionális pozícióban 53 ország marketing és kereskedelmi felelőssége újra lehetőséget adott számára, hogy állandó kíváncsiságát kielégítse. Mielőtt a digitális transzformációval járó kulturális változás hulláma elérte az iparágat, életé egyik legnagyobb szakmai kihívásaként élte meg egy célzott nőgyógyászati portfólió bevezetését Indiában. Jelenleg kettő stratégiai terület tartozik a felelősségi köreibe; az Egis pipeline-jának menedzselése, illetve a vállalati stratégia ebben történő megjelenésének figyelemmel kisérése; a másik pedig a digitális betegközpontú megoldásokhoz kapcsolódik. Feladata olyan digitális megoldásokhoz kapcsolódó kompetenciák kiépítése és fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az Egis digitális betegközpontú megoldásainak kifejlesztését és piaci bevezetését az Egis számára fontos nemzetközi porondon. Mindezt elsősorban olyan digitális ötletek fejlesztésével éri el csapatával közösen, amelyek vállalaton belül keletkeznek.


Digital Patient Solutions and Strategic Portfolio Lead, Egis Gyógyszergyár 

Attila graduated as an economist and joined Unilever in 2007, where he could experience and learn the basics of brand marketing and experience-based brand building in various segments and countries. This knowledge greatly helped his path and success in the pharmaceutical industry when he joined Pfizer as a product manager. Experience-based and thus customer-centric marketing has opened new dimensions in the Rx market and are still the most important drivers in his daily work. He experienced very early the analog and digital tools of multi-channel marketing. He had the opportunity to launch second brands, develop integrated marketing campaigns in the generic market, and lead pre-launch and launch activities of a new innovative product. In regional position, the marketing and commercial responsibilities of 53 countries again gave him the opportunity to satisfy his constant curiosity. Before the wave of cultural change with digital transformation hit the industry, one of his biggest professional challenges was introducing a targeted women health portfolio in India. Currently, he has two strategic areas of responsibility; managing the Egis pipeline and monitoring the implementation of corporate strategy in it; the other relates to digital patient-centric solutions. His mission is to build and develop competencies related to digital solutions that enable the development and commercialization of Egis digital patient-centric solutions internationally. He and his team focus mainly on digital ideas that are generated within the company internally.