Robotsebészet

Robotsebészet panel - dr. Bidló Judit (Belügyminisztérium), Entz Domokos (SOFMEDICA), dr. Tenke Péter (Jahn Ferenc Kórház), Dr. Szijártó Attila (SE), 

Entz Domokos (SOFMEDICA)

A fejlődés rohamosan terjed az élet minden területén, így az egészségügy sem maradhat le. Napjainkban egyértelműen látható, hogy az ipari termelés során a fejlett technológiák hatékony alkalmazása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a kemény munka nagy részét gépek, robotok végezzék el gyorsan, precízen és hatékonyan. Az orvosi technológiák terén ugyanez a fejlődési folyamat zajlik, bár itt még óvatosabban, de határozott léptekkel.

A robotizáció évtizedek óta meghatározó szerepet játszik az ipari tömegtermelésben, míg az egészségügy terén csak most indult el a robbanásszerű fejlődés, bár már több mint két évtizede, hogy elkezdték alkalmazni. Jelenleg főként a "master-slave" típusú robotok végzik a műveleteket, melyeket az orvos irányít teljes egészségben, és a robot nem hajt végre önálló műveleteket. Ez jelentős előrelépést eredményezett az orvosok munkakörülményeiben műtét közben, csökkentve a fáradtságot és az ízületek terhelését, ami éveken át tartó műtői munka során nagy kihívást jelentett.

A betegek számára is ez hozott pozitív változásokat, mivel a gyorsabb felépülés mellett kisebb trauma éri őket, és kevesebb fájdalommal hamarabb térhetnek vissza mindennapi életükbe. Számos tanulmány már alátámasztja, hogy a robotokkal asszisztált beavatkozások költséghatékonyak, mivel kevesebb komplikációval és rövidebb kórházi tartózkodással járnak.

Az új korszak elkezdődött.

Dr. Szijártó Attila

A minimálisan invazív sebészeti beavatkozások köre rohamosan fejlődik. Az indikációs területek
bővülése mellett az onkológiai fejlődése lehetőséget teremt az egyre komplexebb műtéti
eljárásoknak, növelve ezzel a várható túlélést. A robotsebészet fejlődése a kezdeti lépések után
elérte azt a biztonságos technológiai szintet, ahol a sebészi performansz néha túllépi a humán
képességek határát. Az eszközbe integrált félautomata biztonsági rendszerek nagymértékben
elősegítik a biztonságos betegellátást. Az automatizálás és a mesterséges intelligencia beépítése
komoly etikai, jogi és morális kérdéseket vet fel. Az 5G fejlődésével észlelhető adatközlési
lehetőség egyre inkább visszavezet minket a távsebészet, a felügyelt sebészet irányába. Ez a cél a
robotsebészet hajnalán volt hívó szó, de az elmúlt évtizedek nem ezt az irányt követték
elsősorban, hanem a nagyfokú precizitásra tettek hangsúlyt inkább a fejlesztők. Az adatgyűjtésből
és képrögzítés elemzéséből származó következtetések a jövőben alkalmasak lehetnek a műtéti
tervezés vagy az műtét részlépéseinek felügyelettel történő elvégzésére.

dr. Tenke Péter (Jahn Ferenc Kórház)

A robotsebészet megjelenése óta forradalmasította a sebészet számos területét, köztük az urológiai eljárásokat is, ahol a mai napig a legmagasabb a robot-asszisztált beavatkozások száma a többi műtéti szakmához képest. Minimálisan invazívmegközelítésből biztosít precizitást, vizualizációt, és az emberi kéz által nem reprodukálható szabadsági fokokat a műtétek elvégzéséhez. 

Az urológiában a robotsebészeti eljárások növekvő volumene főként a vesetumorok, a prosztatarák, és a rekonstruktívindikációval végzett műtétek területén mutatott magas hatékonyságot, mely mind a páciens, az operáló sebész, és az ellátórendszer hasznát is jelenthetik. Ezek kompenzáljákhosszú távon a magasabb fenntartási költségeket.

A megközelítés előnyei leginkább a nagy esetszámú centrumok munkájában számszerűsíthetőek, a kutatások a tapasztalt operatőrök esetén magasabb funkcionális, és onkológiai eredményességről, és alacsonyabb perioperatív szövődményrátáról számolnak be.A sebészek képzésénél a megelőző laparoszkópos tapasztalat hasznát érdemes kiemelni, mely a robotsebszeti műtétek során is fontos alapot jelenthet. A robotsebészet rapid elterjedésével megjelent az igény arra is, hogy a szakorvosképzés terjedjen ki a módszer alapjainak elsajátítására is, biztonságos keretek között. Így, a fiatal sebészek és rezidensek megfelelően strukturált képzése integrálható hazai gyakorlattá válhat a közeljövőben.  

A robotsebészeti rendszerek használata egy lehetőség, mely egy jól képzett sebész, és az őt segítő, megfelelően motivált szakmai háttér közös munkájával a mai kor legmodernebb műtéti megközelítéseit kínálhatja a betegeknek.