Prof. emer. Kovács L. Gábor MD, PhD, DSc.

Kovács L. Gábor
tudományos vezető
Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium, PTE

1972-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Karán, szakorvosi vizsgát tett klinikai laboratóriumi diagnosztika és
neuroendokrinológia szakirányokon. A Magyar Tudományos Akadémia tagja. 2013-ig
a Laboratóriumi Medicina Intézet igazgatója és a Pécsi Tudományegyetem
tudományért és innovációért felelős rektorhelyettese volt. Később az egyetem
Szentágothai Kutatóközpontjának alapító elnöke lett. Dr. Kovács a Magyar
Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának korábbi elnöke és a Magyar
Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának elnökhelyettese. Jelenlegi
tudományos érdeklődése az emberi reprodukció innovatív diagnosztikai
biomarkereinek kutatásában rejlik. Jelenleg a Humán Reprodukciós Nemzeti
Laboratórium tudományos vezetője. Publikációit több mint 6400 alkalommal idézték a
nemzetközi tudományos szakirodalomban. Szakmai és tudományos tevékenysége
elismeréseként számos kitüntetésben részesült, többek között Széchenyi-díjban.


Keynote 2023