Prof. Dr. Szijártó Attila, MD

Szijártó Attila
orvos, sebész, egyetemi tanár, A Sebészeti Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikájának igazgatója, az MTA doktora
I. Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem

2001-ben szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen. Diplomája kézhezvétele óta
az I. Sebészeti Klinikán oktat és dolgozik a mai napig. Az évek során fokozatosan végigjárta az oktatói
ranglétrát a klinikán (2001-2008 rezidens, szakorvosjelölt, 2008-2011 tanársegéd, 2011-2016
adjunktus, 2016-2019 docens, 2019-től egyetemi tanár). 2020 óta az átalakult új, széles profilú klinika
igazgatója lett (Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika).
2013-tól a Magyar Sebészeti Társaság Fiatal Sebészekért Szekciójának az elnöke és egyben alapítója,
majd az Alapítvány kuratóriumának elnöke, 2018-tól a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri
Tanács elnöke, 2019-től a Sebészeti Grémium elnöke, 2022-től Semmelweis Egyetem Robotsebészeti
Program vezetője, 2023-tól a Doktori Tanács törzstagja, az Operatív Orvostudományok Tagozat
vezetője, aktívan részt vesz a Semmelweis Egyetem több bizottságának, tanácsának munkájában
(Szenátus, Doktori Iskola, Habilitációs Bizottság, Jogorvoslati Bizottság). Számos külföldi szakmai
tanulmányúton vett részt Angliában, Japánban, Csehországban, Németországban.
Eddig kb. 121 közleményt jelentett meg, 1 könyv szakmai szerkesztője, 5 sebészeti könyv fejezetének
írója, idézettsége 1100 feletti. 2007-ben PhD fokozatot szerzett, 2008-ban sebészeti szakvizsgát tett,
2015-ben habilitációt szerzett a Semmelweis Egyetemen, 2016-ban MTA doktora címet kapott
(orvostudományok). Kutatásának fókuszában hepato-pancreato-biliaris sebészet áll.
Tagja számos hazai és nemzetközi gasztroenterológiai sebészettel foglalkozó tudományos
társaságnak.
Fontosabb díjai: Kiváló Tudományos Diákköri oktató, Szent Cornelius díj, Merit-díj, Kiváló PhD oktató,
Pro Universitate Érdemrend; Mestertanár Aranyérem; Jendrassik Ernő Emlékérem és Jutalomdíj, 2
alkalommal MTA Bólyai János kutatási ösztöndíjban részesült.


Keynote 2023