Kertész Balázs

Kertész Balázs

Szinapszis - Innovációs és ügyvezető igazgató, tanácsadó, tulajdonos

 Balázs közgazdász diplomát szerzett, a kezdetektől, 1998 óta dolgozik a Szinapszisnál mint a kutatások szakmai vezetője, a nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítésének és a vállalati innovációnak a  felelőse. Nevéhez fűződnek a Szinapszis gyógyszeriparra szabott saját megoldásainak, kutatási modelljeinek megalkotása. Kiemelt kutatási területei: SFE, targetálás, szegmentáció, KOL-mapping, árérzékenységi vizsgálatok, MCM és digitális átalakulás a gyógyszeriparon belül. Előadó számos hazai és nemzetközi konferencián, az európai piackutatási szövetségek (ESOMAR EphMRA) tagja és a Szinapszis képviselője.

 

Szinapszis - Innovation and Managing Director, Consultant, Owner

Balázs has an MA in Economics and works for Szinapszis from the beginning as the professional leader of researches, also responsible for internal innovation and international relationships.  Balázs is a developer Szinapszis’ branded pharmaceutical solutions and research models. Main research areas: sales force effectiveness, pharmaceutical targeting, segmentation, KOL mapping, price sensitivity tests, MCM and digital transition in the pharma industry. Presenter on various Hungarian and International conferences, member end representative of Szinapszis in the European market research associations (ESOMAR, EphMRA).