E-orvosok Magyarországon

E-orvosok Magyarországon – melyek a digitális átalakulás legfőbb mozgatórugói? - habil. Győrffy Zsuzsa PhD (SE)

Az „E-orvosok Magyarországon” 1774 fős országos felmérés 2021 ősze és 2022 tavasza
között zajlott a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének Digitális Egészség
Munkacsoportja vezetésével. A kutatás az OTKA-FK 134372 számú kutatási alapprogram
keretében valósult meg. 
Előadásunkban bemutatjuk, hogy a felmérés eredményeinek tükrében jelenleg milyen az
ellátói oldal adaptációja a digitális egészségügyi megoldásokhoz. Előzetes eredményeink azt
mutatják, hogy alapvetően pozitív várakozás jellemzi a hazai orvosokat az egészségügy
digitalizációja kapcsán, és óvatos nyitottsággal fogadják a technológiák implementálását és
adaptációját.
Első eredményeink azt mutatják, hogy a válaszadó orvosok közel 80%-a több-kevesebb
rendszerességgel ajánl weboldalakat a pácienseinek, és közel a felük ajánlott már
applikációkat, közösségi média forrásokat. A megkérdezett orvosok nagy igényt tapasztalnak
a páciensek részéről az e-mailben történő kommunikációra. A válaszadók 80%-a használt már
telemedicinális megoldásokat, és a válaszadók fele a következő 3 évben szeretné intenzíven
használni azokat. Elmondható, hogy weboldalt, applikációt, közösségi média forrást
szignifikánsan gyakrabban ajánlanak a háziorvosok, és ők azok, akik a leginkább támogatják
a betegek egészségügyi célú internethasználatát, valamint a telemedicina alkalmazását.
Ugyanakkor az egyetemeken, klinikákon dolgozók nagyobb arányban használnak már most is
– és szeretnének kipróbálni a következő 3 évben – szenzorokat, hordozható diagnosztikai
eszközöket, AR-t és VR-t, 3D nyomtatást, AI-t és robotikát.