Benyó Balázs, Ph.D.

Benyó Balázs
vezető, Orvosi Informatika Laboratórium, BME Irányítástechnikai és Informatika Tanszék

1992-ben szerzett villamosmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) az akkor indult informatika szakon. 1998-ban megszerezte a Magyar Tudományos Akadémia által adományozott műszaki tudomány kandidátusa, ill. ezzel együtt a BME-n a doktori (PhD) címet. Ugyanott habilitált 2013-ban, melyet követően 2014-ben egyetemi tanárnak nevezték ki a BME Irányítástechnikai és Informatika Tanszékén. Doktori tanulmányai során kezdett oktatni, kezdetben a BME-n, majd a Széchenyi István Egyetemen, ahol több megbízatása mellett a Műszaki Tudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese is volt. 2008. óta a BME Irányítástechnikai és Informatika Tanszék Orvosi Informatika Laboratóriumában dolgozik, melynek 2011. óta a vezetője. Aktív kutató, több, mint 20 nemzetközi és hazai alapkutatási valamint kutatásfejlesztési projekt vezetője. Aktív részvevője a nemzetközi biomedical engineering kutatói közösségnek, rendszeresen részt vesz a területen szervezett nemzetközi konferenciáik szervezésében, számos nemzetközi szervezet tagja, az IFAC TC 8.2 Biological and Medical Systems technikai bizottságának alelnöke. Szakterülete orvos-diagnosztikai és orvos-informatikai rendszerek, orvosi képalkotás és képfeldolgozás, biztonságkritikus szoftver és hardver rendszerek, mobil és érintés nélküli technológiák. Tudományos közleményeinek száma  351, melyekre több, mint 1800 helyen hivatkoztak, publikációinak h-indexe 21.