Ellátási folyamatok digitalizálója az egészségügyben

Keynote: Ellátási folyamatok digitalizálója az egészségügyben - dr. Bidló Judit (Belügyminisztérium)

  • Milyen szerepe lehet a digitális betegút tervezésnek és betegút menedzsmentnek egy adatvezérelt egészségügyi tervezésben és működtetésben? Milyen hatással lehet egy ilyen rendszer a keletkező strukturált adatok körére és tisztaságára? Stratégiailag fontosnak tartja e a az alapellátás és szakellátás szereplőinek a digitális összekötését a teljes betegút mentén? 
  • Hazai e-health rendszer továbbfejlesztésének fő irányai, prioritásai a következő évekre vonatkozóan - A folyamatban lévő és tervezett digitális fejlesztések hogyan fogják támogatni a szakmai ágazati célok elérését?  Mit fog ebből érezni a beteg, az egészségügyi dolgozó, az ágazati irányítás és az egészségipar?
  • JIR (Egységes járóbeteg-irányítási rendszer) bevezetésének státusza, következő lépései 
  • Az EESZT és betegségregiszterek kapcsolata - Milyen fejlesztési irányok láthatók a regiszterek fejlesztése, egységesítése kapcsán?
  • Egészségügyi adatvagyon gazdálkodás jelene és jövője - Az egészségügyi adatok másodlagos (kutatási, innovációs, szakpolitikai és szabályozási) célú felhasználásának lehetőségei. (infrastruktúra, adatminőség, folyamatok, adatvédelem kérdései)