Ápolástámogató Rendszer

Ápolástámogató Rendszer - az új digitális eszköz az ápolók kezében - dr. Kádár Magdolna, PhD (Belügyminisztérium)

Az ápolók adminisztrációs munkáját segítő, a bevitt adatok pontos és valós időben történő rögzítését mobil készülékek segítségével lehetővé tevő Ápolástámogató Rendszer (ÁTR) kialakítása az EFOP-1.9.6-16 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztéseket érintő projekten belül megvalósuló program, amelynek kiemelt stratégiai célja, hogy az egészségügyben megvalósulhasson a szükséglet alapú kapacitástervezés, javuljon az ellátás minősége és költséghatékonysága, az ágazatban transzparens módon, tiszta információk legyenek elérhetőek az érintettek számára, az ágazati döntéshozatal nemzetközileg is elfogadott módszertanokat használó evidencia alapokra épüljön.

A fejlesztés lényege egy olyan informatikai rendszer létrehozása, amelynek segítségével a kórházi intézményekben az ápolási tevékenységet végző szakdolgozók számára lehetővé válik, hogy a mindennapi, betegellátáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladataikat, a szükséges tevékenységek elvégzésével egyidejűleg, azonnal és közvetlenül a betegágyak mellett végezzék el, jelentősen növelve ezzel a betegbiztonságot és csökkentve az adminisztratív feladatokra fordított időt.

A fejlesztés vívmányaként mondható el, hogy az ÁTR fejlesztés során több mint 700 ápolási tevékenység szabványosított, strukturált adatként történő rögzítésével, a kockázatbecslő- és felmérő skálák, riasztó rendszerek lefejlesztésével növelhető a betegbiztonság, az ellátás minősége, a szövődmények megelőzése és a strukturált adatokon nyugvó adatelemzéssel támogatott ellátásszervezés.