Dél-pesti Centrumkórház

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Transzlációs Medicina
Kutatóközpontjának COVID-19 specifikus kutatásai - Prof. Dr. Vályi-Nagy István, Med. MBA

A DPC-OHII Transzlációs Medicina Kutatóközpontja jogszabályi felhatalmazás és partnerségi
megállapodások révén, a COVID-19 relevanciájú ellátási és klinikai adatok egyesítésével nagyszámú
beteg és betegség paraméter klinikai és adattudományi elemzése számára nyújt nemzetközileg is
jelentős tudományos és innovációs egészségipari hátteret. Az eddig elemzések az általános
epidemiológiai megfigyelésektől kezdve, a betegségre és szövődményei szerinti kockázati
betegcsoportok azonosításán túl, adott kezelési stratégia és terápia hatékonyságának és
eredményességének, illetve egyes beteg és betegségparaméterek biológiai és genetikai elemzésének
mélységéig is kiterjednek.


A poszt-COVID szindrómák számossága és változatossága indokolttá teszi a betegek többszintű
kockázatainak, személyre szabható szekunder prevenciós és oltási startégiájának további kutatását.
Ennek során a Kutatóközpont visszahívás és otthoni környezetben is végezhető szűrési és
monitorozási programot végrehajtását tervezi a long-COVID betegségre hajlamos kockázati csoportok
azonosítására, s a megfelelő ellátás feltételeit meghatározó szakmai protokollok továbbfejlesztésére.
A szükséges állapot és kórjelző paraméterek nagy része távgondozás, telemedicina és ágy melletti
diagnosztikai eszközökkel hatékonyan monitorozható, ami segíthet a súlyosabb esetek és állapotok
gyors felderítésében. Az eszközös mérések mellett alkalmazott szimptóma-kérdőívekkel a beteg
állapota jól közelíthető, a betegirányítás szempontjából bevezethető mutatószámok egy
döntéstámogatott, részben automatikus digitalis surveillance rendszer kialakításához járulhatnak hozzá.