Prof. Dr. Kásler Miklós, PhD

Prof. Dr. Kásler Miklós, PhD

miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma

Budapesten született 1950. március 1-jén. 1974-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Későbbi szakvizsgáit sebészet, szájsebészet, plasztikai- és rekonstrukciós sebészet, valamint onkológia területén szerezte.

1974-től a Szegedi Orvostudományi Egyetem II. Számú Sebészeti klinikájának klinikai orvosa, 1978-tól tanársegéde. 1981-től az Országos Onkológiai Intézet alorvosa, 1984-től adjunktusa, 1986-tól főorvosa, 1992-től 2018-ig főigazgató főorvosa. 2018-tól az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere.

Külföldi tanulmányutakon és ösztöndíjprogramokon vett részt a Helsinki, a Greifswaldi, Erlangen–Nürnbergi és a Bécsi Egyetemeken. 1986-tól az orvostudomány kandidátusa. 1994-től a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem egyetemi tanára, 1998-tól tanszékvezető egyetemi tanára, 2002 és 2004 között, valamint 2014-től a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 2007-től a Pécsi Orvostudományi Egyetem, 2005-től a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, két egyetem díszdoktora. Több mint 400 orvosi, történelmi, társadalomtudományi és vallástörténeti témájú könyv és tanulmány szerzője, szerkesztője.

Számos hazai és nemzetközi tudományos, valamint orvosi szervezet – többek között a European Academy of Sciences and Arts és a Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow – és szaklap szerkesztőbizottságának tagja, vezető tisztségviselője. Az MTA doktora. Több szakmai és állami kitüntetés mellett 2015-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét a csillaggal, 2018-ban a Széchenyi-díjat. Budapest, Sárvár, Révfülöp és Nyírmeggyes díszpolgára.