Az emberi szervezet végtelen komplexitásának megértése, és betegségeinek előre jelzése

Dr. Kiss Richárd, PhD (Medipredict)

Az emberi szervezet a leginkább ismert komplex biológiai rendszer, melyről ugyan hatalmas  tudással rendelkezünk, az újabb felfedezésekkel gyakorta megoldások helyett a rendszer  komplexitásának további szintjeivel szembesülünk, így mélyebb megértéséhez új megközelítés  szükséges.  

Az orvostudomány területén az elmúlt évtizedekben végbement ugrásszerű fejlődésnek  köszönhetően példátlan adatmennyiség halmozódott fel az új generációs genetikai, képalkotó és  egyéb vizsgálati eszközök alkalmazásával. Az így nyert emberi ésszel már fel nem dolgozható  adatmennyiség elemzésében gépi tanuló algoritmusokra támaszkodunk, így az egészségügyi  információ egy új minősége jön létre. Továbbá, a hardware és software technológiák együttes fejlődése  lehetővé tette a korábban csak intézményes keretek között elérhető vizsgálati módszerek elterjedését  az emberek mindennapjaiban, így az eddigi pontszerű adatok helyett longitudinális adatsorokkal is  rendelkezünk. Mindezen fejlődés ellenére az orvoslás továbbra is döntően a már manifeszt, sok esetben  késői stádiumú betegségek minél hatásosabb és hatékonyabb kezelésére fókuszál. A fejlett világ  népességét leginkább súlytó szív és érrendszeri betegségek, illetve a daganatos megbetegedések  kialakulása igen összetett folyamat, melynek megértése, és ezen keresztül történő megelőzése az  egyéni genetikai hátterét, kórtörténetét, aktuális fizikális és anyagcsere állapotát, környezetét,  életmódját és egyéb szokásait is figyelembe vevő komplex megközelítést kíván. Véleményünk szerint e  koncepció megvalósításának a feltételei: 1., új generációs módszerekkel történő többdimenziós,  longitudinális adatgyűjtés; 2., adatok digitális infrastruktúrában való tárolása; 3., a gyűjtött  többdimenziós adatok fejlett bioinformatikai módszerekkel történő elemzése; 4., ezen adatokból nyert  tudásanyag felhasználásával új technológiák és módszerek fejlesztése. 

A Medipredict ezen elveken alapuló integrált megközelítése lehetővé teszi betegségek és  betegség megelőző állapotok korai észlelését, egyénre jellemző rizikófaktorok meghatározását,  valamint a szervezet optimálistól eltérő működéseinek feltárását orvosi és omikai vizsgálatok kombinálásán keresztül. A komplex orvosi vizsgálatok feltárják a már manifeszt eltéréseket. A genom  vizsgálata azonosítja a veleszületett betegség rizikókat, valamint egyéni betegség hajlamokat  befolyásoló variációkat. A bélflóra vizsgálata és szervezet anyagcseréjének elemzése pedig pontos  információt adnak aktuálisan a szervezetben zajló folyamatokról, és képesek előre jelezni, ha egy  szervrendszer nem optimálisan működik, jóval a tünetek megjelenésé, vagy a klinikumban alkalmazott  biomarkerek eltérései előtt.Végül az adatelemző algoritmusok által támogatott kiértékelés olyan rejtett  eltérésekre is képes rámutatni, amelyek külön-külön egyes vizsgálatokkal nem érzékelhetők, és gyakran  csak hónapok vagy évek múlva manifesztálódnak. A rendkívül sok forrásból származó részletes  adathalmaz elemzése lehetőséget ad továbbá arra, hogy az ügyfél szervezetében jelentkező, a minimálisan eltéréseket személyre szabott módon helyre lehessen állítani.  

Mindezzel nem csak egyes betegségek megelőzésére, de a szervezetben már kialakulóban levő elváltozások visszafordítására, valamint fizikai és szellemi teljesítőképesség optimalizálására,  végsősoron az egyéni jólét növelésére is lehetőség nyílik.